vị trí của bạn:bóng đá trực tiếp,thể thao trực tiếp trực tuyến > tuyển dụng nhân tài > kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp
kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp
ngày phát hành:2023-09-18 14:19    Số lần nhấp:187

Theo báo cáo của các địa phương, sau khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đến nay huyện Thiệu Hóa còn 48 cơ sở nhà đất dôi dư, còn huyện Thọ Xuân có 152 cơ sở. Các cơ sở dôi dư nằm ở 3 nhóm tài sản, gồm: các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, các công sở, trung tâm văn hoá, trạm y tế xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; nhóm tài sản của các đơn vị sự nghiệp cấp huyện; nhóm tài sản của các cơ quan nhà nước trung ương đứng chân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp  - Ảnh 2.

Hiện nay, các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sáp nhập chưa có phương án xử lý cụ thể, tài sản trong thời gian dài không được sử dụng đã xuống cấp, gây lãng phí. Quy trình xử lý nhà, đất, trụ sở của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn khá phức tạp nên việc sắp xếp, xử lý còn chậm, chưa hiệu quả. Số công sở cấp xã được bàn giao cho các đơn vị khác sử dụng chưa nhiều. Việc xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập phụ thuộc vào các quy định về quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong khi đó, hướng dẫn của các Bộ, ngành về việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khá chung chung, nên địa phương rất lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc xử lý các nhà văn hoá thôn, xóm dôi dư gặp vướng mắc do nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình chủ yếu được huy động từ nguồn đóng góp của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp  - Ảnh 3.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại 2 huyện Thiệu Hoá và Thọ Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định: Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sáp nhập chưa hiệu quả một phần do các huyện chưa thật sự chủ động trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch,tuyển dụng nhân tài cũng như tiến hành các trình tự thủ tục pháp lý để xử lý tài sản. Sở Tài chính và Sở Nội vụ chưa sâu sát trong việc đôn đốc, hướng dẫn các huyện xử lý tài sản này. Ngoài ra, việc vận dụng các quy định của pháp luật  trong xử lý tài sản công sau sắp xếp chưa thật sự thống nhất. Những khó khăn, hạn chế tại 2 huyện cũng là thực trạng chung mà các địa phương, đơn vị khác trong tỉnh đang gặp phải trong quá trình xử lý tài sản công dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp  - Ảnh 4.

Để giải quyết dứt điểm trình trạng này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính có văn bản tham mưu để tổ chức quản lý các tài sản  một cách khoa học, không để tài sản bị xuống cấp, hư hỏng, lãng phí. Trong đó, cần khảo sát, đánh giá tổng quát về thực trạng các loại tài sản dôi dư theo 3 nhóm trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đề xuất hướng xử lý phù hợp đối với từng tài sản. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp  - Ảnh 5.

Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương sau khi có quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, phải xây dựng phương án chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng của các tài sản, phù hợp với thực tế và phát huy hiệu quả tốt nhất. Trước hết, phải giải quyết dứt điểm tình trạng đôi dư các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố theo phương án bàn giao cho cộng đồng để Nhân dân quản lý, sử dụng. Đối với nhóm công sở cấp xã, những công trình nào đã có phương án bàn giao cho cơ quan nhà nước khác quản lý, sử dụng thì phải bàn giao ngay.

Đến năm 2024, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xãRà soát việc xử lý tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếpTriển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã