vị trí của bạn:bóng đá trực tiếp,thể thao trực tiếp trực tuyến > tuyển dụng nhân tài > Trên 8.400 lao động được đào tạo nghề
Trên 8.400 lao động được đào tạo nghề
ngày phát hành:2023-09-15 12:04    Số lần nhấp:131

Năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 11.500 lao động.

Qua công tác đào tạo nghề, lao động vùng cao được nâng cao trình độ, hiểu biết, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo ngành nghề sát thực tế, gắn với nhu cầu học nghề của người dân tại địa phương. Các khóa, lớp,tuyển dụng nhân tài chương trình đào tạo, danh mục nghề phù hợp cho lao động là người dân tộc thiểu số nhất là lĩnh vực nông nghiệp…

Việc xã hội hóa công tác dạy nghề được đẩy mạnh theo hướng đa dạng các loại hình, phương thức dạy và học, thực hiện liên doanh, liên kết với các trình độ đào tạo; phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông vào học nghề.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 11.500 lao động và tạo công ăn việc làm thêm cho 13.000 lao động.

Trung Kiên