vị trí của bạn:bóng đá trực tiếp,thể thao trực tiếp trực tuyến > trung tâm tin tức > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ
Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ
ngày phát hành:2023-09-18 13:32    Số lần nhấp:110

Trước khi làm việc với huyện, đoàn giám sát đã dành thời gian khảo sát mô hình nuôi trâu sinh sản dành cho các hộ nghèo và cận nghèo bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Cẩm Tâm.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ - Ảnh 2.

Năm 2021, huyện Cẩm Thuỷ vừa tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vừa thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025. Đây là điều kiện thuận lợi để việc áp dụng các chính sách của Trung ương, của tỉnh đảm bảo khách quan, đúng đối tượng. 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ - Ảnh 3.

Trong thời gian qua, huyện Cẩm Thuỷ đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thông qua việc hỗ trợ con giống, xây dựng chuồng trại, đầu tư phát triển hạ tầng, cải thiện chế độ dinh dưỡng cho Nhân dân, hỗ trợ người dân xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm tại địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện giảm từ 7,34% năm 2021 xuống còn 5,75% trong năm 2023. Mức sống của người dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng vùng khó khăn được cải thiện đáng kể.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, đồng thời khẳng định tính ưu việt của chương trình này. 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ - Ảnh 5.

Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục lồng ghép các chương trình,trung tâm tin tức nguồn vốn, phát huy kết quả đạt được, huy động hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Rà soát lại nhu cầu thực tế để thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, trong đó chú trọng cải thiện năng lực tổ chức sản xuất của từng hộ, khai thác, tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương vào phát triển sản xuất. Lồng ghép xây dựng hạ tầng với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình sản xuất có sức lan toả trong cộng đồng. HĐND huyện cần tăng cường công tác giám sát, ban hành kết luận và tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Cẩm Thuỷ - Ảnh 6.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp, hướng dẫn đồng bộ các cơ chế, chính sách để huyện lấy làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Những quy định của Trung ương còn bất cập cần tham mưu cho tỉnh đề xuất sửa đổi để những cơ chế, chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.