vị trí của bạn:bóng đá trực tiếp,thể thao trực tiếp trực tuyến > Hồ sơ công ty > Tiên Du ra mắt mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”
Tiên Du ra mắt mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”
ngày phát hành:2023-09-01 12:20    Số lần nhấp:195

(BTV) Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Du vừa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại xã Tân Chi.

Tien_du_ra_mat_mo_hinh_5_co

Lễ ra mắt mô hình gia đình 5 có, 3 sạch tại Tiên Du

Mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” được xây dựng với các tiêu chí: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa và “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng”. Thông qua mô hình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ; Vận động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng,Hồ sơ công ty chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội vào việc thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh của tỉnh và huyện Tiên Du giai đoạn 2021-2025.

Đơn vị làm điểm cam kết thực hiện tốt mô hình và phong trào "Mỗi phụ nữ - Một cây xanh", “Mỗi cơ sở Hội - Một công trình cây xanh".

             Trung tâm VH,TT&TT Tiên Du