vị trí của bạn:bóng đá trực tiếp,thể thao trực tiếp trực tuyến > Hồ sơ công ty > Thu ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn
Thu ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn
ngày phát hành:2023-09-15 12:27    Số lần nhấp:109

Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác đạt 3.552 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất đạt 380 tỷ đồng chỉ bằng 19% dự toán Trung ương giao, bằng 13,1% dự toán tỉnh giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 595 tỷ đồng, bằng 48,Hồ sơ công ty7% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vẫn đang gặp khó khăn về vốn, hoạt động cầm chừng; hoạt động thương mại biên giới chưa phục hồi; một số doanh nghiệp như doanh nghiệp thủy điện mặc dù có dự án đầu tư trên Lào Cai nhưng chưa trực tiếp khai thuế trên địa bàn tỉnh; tiến độ thu tiền sử dụng đất chậm do ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản cả nước; các chính sách, văn bản chỉ đạo về ưu đãi, miễn giảm, gia hạn nộp thuế vẫn kéo dài sang năm 2023 làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Hùng Cường - Vinh Quang